Tanım

Alkid bağlayıcı esaslı, mat, antikorezif sentetik astar boyadır.

Özellikler

Tüm sentetik boyaların aksine, aromatik solvent ve kurşun içermediği için, uygulanırken ve uygulama sonrasında yaşam alanlarında insan sağlığına zarar vermez. Korazyona dirençlidir, paslanmayı önler. Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma yapmadığından, fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar. Kimyasal katkılar ile üzerine uygulanacak son kat boya için mükemmel bir zemin oluşturur.

Uygulanacak Yüzeyler

İç cephe yüzeylerinde, ayrıca ahşap, demir-çelik-sac yüzeyler üzerinde uygun astarlar ile koruma ve dekoratif amaçlı son kat boya olarak kullanılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski boyalı (su-solvent bazlı)  yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde; zımpara yapılıp yüzeydeki gevşek-zayıf kendini taşıyamayan tabakalar ve tozlar temizlenerek “RedColour Sentetik Astar” ile astarlama yapılması gereklidir. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere astar kuruma süreleri sonunda 2 kat olarak Sentetik Boya  uygulaması yapılabilir. Demir, çelik ve sac yüzeylerde; gerekli temizlik yapıldıktan sonra tek kat halinde “RedColour Antipas“ uygulaması yapılmalıdır. Galvanizli sac, alüminyum, bakır, çinko gibi metal yüzeyler üzerine “RedColour Antipas“ astar uygulaması yapıldıktan sonra “RedColour Sentetik Boya“ uygulaması yapılır. Uygulama ve ürün kuruma süresi  boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

İnceltme

RedColour Antipas ‘ı rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Sentetik Tiner ile incelterek tek kat uygulayınız.

Kuruma Süresi

(20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 2-3 saat
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

Safriyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-12 m² alan boyanabilir (25±5 μm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolanacak Yüzeyler

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180°C çevirip düzeltilmelidir.

Parlama Noktası

36ºC

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Ambalaj

0,85 – 2,75 – 16 Kg olarak ambalajlanır.

Güvenlik Kuralları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.