Tanım

Selülozik Korezyon önleyici hızlı kuruyan astar boyasıdır

Özellikler

Korozyon önleyici, yüzeye iyi yapışabilen, kolay zımparalanabilen, hızla kuruyan son katlar için iyi bir zemin oluşturan boyadır

Uygulanacak Şekil

Fırça, Rulo ve Pistole Tabanca

İnceltme

Tiner ile %10-15

Kuruma Süresi

Toz kuruma : 12-15 dk
Dokunma Kuruması : 20 dk
Tam Kuruma : 5 saat

Safriyat

Tek katta 7-12 m² / lt

Depolanacak Yüzeyler

Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolanmalıdır. Kullanılmadığında ağzı kapalı tutulmalıdır.

Parlama Noktası

T>38°C

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Ambalaj

0,85-2,75 ve 16 Kg olarak ambalajlanır.

Güvenlik Uyarıları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin..