Tanım

Alkid bağlayıcı esaslı mat sentetik astar boyadır.

Özellikler

Tüm sentetik boyaların aksine, aromatik solvent ve kurşun içermediği için, uygulanırken ve uygulama sonrasında yaşam alanlarında insan sağlığına zarar vermez. Taramaya müsait olup,fırça izi ve akma yapmadığından, fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar. Kuruduktan sonra dokunma temasında yüksek kayganlık hissi verir. Darbelere, çizilmeye ve evlerde  kullanılan kimyasal temizleme maddelerine karşı maksimum dayanıklıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

İç cephe yüzeylerinde, ayrıca ahşap, demir-çelik-sac yüzeylerde aderans arttırıcı olarak kullanılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Eski boyalı yüzeylerde; zımpara yapılıp yüzeydeki gevşek-zayıf kendini taşıyamayan tabakalar ve tozlar temizlenerek “RedColour Sentetik Astar“ ile astarlama yapılması gereklidir

İnceltme

“Mat Sentetik Boya’yı“ rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Filli Boya Sentetik Tiner D ile incelterek iki kat uygulayınız. Havasız püskürtmede, Sentetik Tiner ile %10 oranında inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Mat Sentetik Boya,Sentetik Tiner’le de teknik olarak inceltilebilir. 

Kuruma Süresi

(20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 2-3 saat
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Safriyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-10 m² alan boyanabilir (25±5 μm kuru filmkalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolanacak Yüzeyler

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180°C çevirip düzeltilmelidir.

Parlama Noktası

36ºC

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Ambalaj

0,85 – 2,75 – 16 Kg olarak ambalajlanır.

Güvenlik Uyarıları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.