Tanım

Alkid bağlayıcı esaslı, klor kauçuk içeren yol çizgi boyasıdır

Özellikler

Alkid bağlayıcı esaslı, solvent bazlı, soğuk yol çizgi boyasıdır.

Aşınmaya karşı dirençlidir.

Yapışma özelliği yüksek ve kaygandır.
Kimyasallara, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

Yol çizgilerinin işaretlenmesinde asfalt yüzeylerde, kaldırım taşlarının boyanmasında ve otopark işaretlemelerinde kullanılır. Beton yüzeylerde kullanılacaksa, betonun uygulamadan en az 1 ay önce dökülmüş olması yüzeyinin çentiklenerek pürüzlendirilmesi ve uygulamanın mutlaka havasız püskürtme ile yapılması gereklidir. Eski boyalı yüzey üstüne  uygulamalarda mutlaka bir miktar deneme yapılması tavsiye edilir.

İnceltme

Rulo, Pistole veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %10-15 oranında Selülozik Tiner ile incelterek iki kat uygulayınız. Havasız püskürtmede, Selülozik Tiner ile %15-20 oranında inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

Kuruma Süresi

(20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 2-3 saat
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği durumlarda elde edilir.

Renk

Beyaz ve Sarı

Safriyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 20 Kg ile beton ve kaldırımlar için tek katta 50-75 m² asfalt için tek katta 30-50 m² alan boyanabilir (25±5 μm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolanacak Yüzeyler

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180°C çevirip düzeltilmelidir.

Parlama Noktası

36ºC

Ambalaj

20 Kg olarak ambalajlanır.

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Güvenlik Uyarıları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.