Tanım

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yarı mat, dekoratif ahşap koruyucur. Ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir.

Özellikler

İç ve dış tüm ahşap yüzeylerde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır. Yüzeyde düzgün bir film tabakası oluşturur. Ahşabın dokusunu bozmadan parlak görünüm verir, şeffaftır. Çizilme ve aşınma direnci yüksektir, renkleri solmaz. Mikro gözenekli  yapısı, ahşabın nefes almasını sağlar. Özel katkı maddeleri ile ahşabı, küf, mantar ve bakterilere karşı korur. Suyun ahşaba ulaşmasını engeller.

Uygulanacak Yüzeyler

İç ve dış tüm ahşap yüzeylerde, Ahşabın cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 7-12 m²/lt alan boyar.

Uygulama

İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo ve pistole yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye tek kat uygulanır. Üzerine ise cam cila veya yat verniği uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Ahşap yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar selülozik tiner ile silinmelidir.

Kuruma Süresi

(20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 1-3 saat
Sert kuruması: 12 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği durumlarda elde edilir.

Safriyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-12 m² alan boyanabilir (25±5 μm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolama

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içindebakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca  kapatılmalıdır.

Parlama Noktası

36ºC

Tehlike Uyarıları

P210: Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Sigara içilmez
P27:Çevreye verilmesinden kaçının.

Ambalaj

0,70-2,3 ve 13 Kg olarak ambalajlanır.

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Güvenlik Uyarıları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.