Tanım

Alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için üretilmiş bir verniktir.

Özellikler

İç ve dış mekanlarda ve teknelerde ahşap kısımların en zor şartlara karşı korunmasını sağlar. Deniz suyuna, güneş ışığına ve deterjana dayanıklıdır. Parlaktır. Ezilme ve aşınmaya karşı yüksek dirençli bir verniktir.

Uygulanacak Yüzeyler

İç cephe yüzeylerinde, ayrıca ahşap yüzeylerde kullanılır. Yüzey ilk kez verniklenecekse, kuru, zımparalanmış, tozsuz ve temiz olmalıdır. Yüzey vernikliyse, vernik artıkları tamamen zımparalanıp, tiner ile iyice temizlenmelidir. 

Uygulama

İsteğe göre tek kat veya 2 kat olarak uygulanır. Fırça veya pistol ile uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Ahşap yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar selülozik tiner ile silinmelidir.

İnceltme

Fırça ile uygulamada kullanıma hazırdır, inceltme yapılmaz. Pistol ile kullanmak için tiner ile inceltilmelidir.

Kuruma Süresi

(20ºC, %50 HR’de)
Dokunma kuruması: 2-3 saat
Katlar arası bekleme süresi: 8-12 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Safriyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-15 m² alan boyanabilir.

Depolama

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir.

Parlama Noktası

38ºC

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Ambalaj

0,7 – 2,10 – 12 Kg olarak ambalajlanır.

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Güvenlik Uyarıları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.