Tanım

Alkid bağlayıcı esaslı, tek bileşenli her türlü parke üzerine  uygulanabilen parlak parke verniğidir.

Özellikler

Son derece sert ve elastik parlak vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır. Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay ve meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur.

Uygulanacak Yüzeyler

Yeni döşenmiş ve nemi giderilmiş parkeler, dolgu verniği ile astarlanıp, sistre ve zımpara yapıldıktan sonra tozları silinip cilalanmalıdır. Eski parkeler, mum cila ile cilalanmış ise, çok iyi sistre yapılıp, selülozik dolgu verniği ile astarlanmalıdır. Astarlanan yüzeyler zımparalanıp tozu alındıktan sonra cilalanmalıdır. Parkeler arasındaki boşlukların, zımpara talaşı ve parke verniği ile yapılacak macun ile doldurulması önerilir.

Uygulama

2 kat halinde uygulanır. Hava sıcaklığına bağlı olarak, katlar arasında 6-12 saat beklenmelidir. Fırça ve Pistol ile uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Ahşap yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar selülozik tiner ile silinmelidir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır. İstenirse %5-10 oranında tiner ile inceltilebilir.

Kuruma Süresi

(20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 6 saat
Tam kuruması: 12 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

Safriyat

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-15 m² alan boyanabilir (25±5 μmkuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Depolanacak Yüzeyler

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir.

Parlama Noktası

38ºC

Tehlike Uyarıları

R 10: Alevlenir.
R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

Ambalaj

0,70-2,10 ve 12 Kg olarak ambalajlanır.

Tehlike Tanımı

Xn Zararlı

Güvenlik Uyarıları

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 23: Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.